CONECTARE LA REGISTRUL PENTRU ȘCOLI DE CONDUCĂTORI AUTO


Nume utilizator

Cheie de acces
Confirmarea prezențelor practice, pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică pot fi efectuate până la ora 18:00 a primei zile de luni care precede acestei perioade. In celelalte zile, programul de confirmare a efectuării pregătirii practice rămâne neschimbat.

Anunț privind cursanții care au finalizat pregătirea precum și alte precizări/clarificări referitoare la pregătirea evidențiată de către școlile de conducători auto în RNC
Manual de utilizare
Pentru mai multe informații privind completarea Registrului Național al Cursanților vă rugăm să consultați manualul de utilizare disponibil aici
Măsuri de protecție recomandate școlilor de conducători auto
Reamintire Clarificări
Actualizare protectie covid

Pentru introducerea cheii de acces folosiți comenzile "Copy" din fișierul unde păstrați cheia și "Paste" în câmpul corespunzător din prezentul formular. Nu vă recomandăm tastarea acesteia deoarece pot apare erori.

În cazul în care nu mai dețineti datele de autentificare vă rugăm să transmiteți un e-mail către adresa: raportarionline@arr.ro cu următoarele date de identificare: Denumire școala, Cod fiscal, Localitate, Serie autorizație, Nr. autorizație !


Copyright © Autoritatea Rutieră Română - ARR